Jaká je budoucnost spolupráce Fakulty managementu VŠE s dm drogerie markt s.r.o.?

V lednu jsme navštívili jednu z našich partnerských firem, dm drogerie markt s.r.o. Monika Topková, vedoucí oddělení Rozvoje organizace a Ludmila Nováková, odborná pracovnice junior z téhož oddělení nás v rozhovoru provedly nejen světem „déemka“, ale i tím, co pro naše studenty připravují a jakou praxi zde studenti mohou získat.

Začneme z druhého konce, jak se vám líbí dosavadní spolupráci s fakultou?

S fakultou managementu VŠE spolupracujeme již pátým rokem. Z počátku jsme soustředili naši pozornost hlavně na praxe studentů, postupem času jsme ale do naší nabídky zařadili i exkurze. Studenti se tak mohou podívat, jak to vypadá nejen na centrále dm v Českých Budějovicích, ale i v centrálním skladě nedaleko Jihlavy. Z těchto exkurzí odjíždí studenti vždy nadšení a naše společnost se tak dostává do jejich povědomí.

Ze zpětných vazeb našich studentů vím, že se jim tyhle nabídky hodně líbily. Co budoucnost, kam bude směřovat?

V současné době zaměřujeme naši pozornost také na oblast studentských projektů. V rámci vašeho předmětu „Aplikační projekt“ se snažíme pro studenty nachystat vždy atraktivní zadání projektů. Už víme, že nejvyhledávanější jsou tzv. Mystery Shoppingy a také témata z oblasti Marketingu či HR.

Pro naše studenty jsou tyto projekty přínosné, předpokládám, že pro vás také.

Ano, vždy se těšíme na závěrečné prezentace projektů – na výsledky práce, na doporučení, jak zlepšovat naše služby a celkově na společná setkání, na kterých se studentům velmi intenzivně propojuje teorie s praxí. Studenti mají možnost zažít firemní kulturu a partnerský přístup. Jde také o otevřené sdílení hodnot i procesů v dm. Nikdy nechybí ani inspirativní diskuse a odvážné otázky ze strany studentů. Vždy jsme překvapeni, jak jsou studenti perfektně připraveni, jak precizně dokáží zpracovat zadané téma. Chtěli bychom také zmínit možnost naší podpory a spolupráce při zpracovávání závěrečných prací studentů. A určitě budeme hledat i další možnosti spolupráce s fakultou, protože nám to společně klape.

Co u studentů nebo absolventů hledáte? Jaké dovednosti jsou pro vás důležité?

Od studentů vlastně nepožadujeme žádné speciální dovednosti, jen chuť se učit, objevovat, sdílet své nápady, inspirovat, pracovat na konkrétních činnostech – propojovat teorii získanou ve škole s praxí, kterou jim nabízíme u nás v dm. Jelikož jsme dceřiná společnost dm Rakousko, uvítáme znalost německého jazyka, ale není to podstatné. Jen s němčinou má student výhodu, že se dostane častěji k zajímavé práci – ať už jako jednotlivec, tak i v týmu oddělení, kde student svou praxi vykonává. Určitě jsou vítány základní znalosti MS Office.

Co když někdo ze studentů bude mít zájem, ale bude mít strach, že něco nezvládne?

Všechno se dá naučit – v dm máme propracovaný systém vzdělávání spolupracovníků, který trvale přizpůsobujeme aktuálním potřebám. Studentům vřele doporučujeme realizovat svou studentskou praxi právě u nás v dm, protože si tak mohou otevřít pomyslné dveře do mezinárodní společnosti, do které by se třeba skrze velký počet uchazečů o zaměstnání nedostali. Navíc oproti ostatním společnostem máme centrálu pro celou ČR právě na jihu Čech, konkrétně v Českých Budějovicích. Tady najdete opravdu všechna oddělení – od recepce, přes marketing & nákup, IT, účetní a mzdové oddělení, HR, controlling, až po vedení společnosti. Takže realizovat se zde může téměř každý.

Na začátku jsme mluvili o budoucnosti, kde tedy vidíte potenciál ve spolupráci s fakultou?

Potenciál vidíme snad ve všech oblastech naší spolupráce. Studentské projekty nám přináší nové poznatky, možnosti rozvoje, nejen pro studenty, ale i pro nás. Exkurze báječně propojují studentský svět se světem pracovním – studenti mají možnost poznat místa, na která by se jinak nejspíše nedostali, zjistit mnohem více o práci lidí v dm na různých pozicích. Samotné praxe pak dávají studentům možnost si tak trochu nanečisto zkusit práci ve společnosti, která má přes 3.000 zaměstnanců. Je to pro ně jedinečná šance jak načerpat pracovní zkušenosti z různých oddělení centrály či centrálních skladů i z provozu, poznat souvislosti a v neposlední řadě si vylepšit své CV. A především mohou zjistit, zda je práce ve velké společnosti přesně to, co vlastně hledají.

Nám se díky spolupráci s fakultou daří velmi často se studenty navázat dlouhodobou spolupráci a osobní vztahy. Praxe znamenají pro naši společnost další zdroj nejen nových spolupracovníků, ale i přátel. Mnozí ze studentů, kteří si vybrali dm pro realizaci své praxe, totiž měli možnost získat pracovní smlouvu a zůstat v dm týmu.