Jak získám praxi?

Praxi na fakultě je možné vykonat v rámci volitelného předmětu 61PXE0 nebo 6BPRX1 Odborná praxe pro bakalářský studijní program a v rámci předmětu 62PXE0 nebo 6MPRX1 Odborná praxe pro magisterský navazující studijní program. Přesné informace jsou dostupné v Průvodci studiem.

Průběh vykonání praxe

 • termíny a doba vykonání praxe je na domluvě s danou firmou,
 • v některých případech se jedná o spojitou praxi (6 týdnů v kuse), někdy jsou domluveny konkrétní dny v rámci semestru,
 • praxi lze vykonat i ve zkouškovém období nebo o prázdninách,
 • není možné mít vlastní firmu, pouze pokud se jedná o praktikantskou pozici, která bude následně ověřena.

Jaké mám možnosti při získání praxe ve firmě?

A) Vybrat si z nabídky partnerských firem fakulty nebo v Registru praxí

 • Začátkem semestru bude studentům, kteří si zapíší předmět Odborná praxe, zaslána nabídka vypsaných pozic; zároveň bude zveřejněna na tomto webu v sekci „Aktuální nabídky“ a ve Facebookové skupině Praxe na fakultě managmentu.
 • V Registru praxí lze vyhledávat nabídky po celý akademický rok.
 • Předmět Odborná praxe lze zapsat v rámci celého akademického roku.
 • Podmínky přijetí na praxi jsou definovány u každé nabídky, ve většině případech je potřeba zaslat CV na kontaktní adresu.
 • Nabídky praxí se aktualizují průběžně celý akademický rok.

B) Vybrat si svou vlastní firmu

 • Zašlete informace o firmě, činnosti a školiteli s přesným kontaktem garantovi předmětu.
 • Firma musí být garantem schválena.
 • Musí se jednat o praktikantskou pozici nebo stáž.
 • Hlavní pracovní poměry (HPP) nejsou jako praxe uznány!

C) Trainee program

 • Trainee programy jsou uznávány jako praxe.
 • Student si trainee program vybere buď sám, nebo ze zveřejňovaných nabídek.
 • Informace o trainee programu zašle garantovi praxe.