Průvodce studiem – Odborná praxe

OBECNÉ INFORMACE

Počet kreditů: 10 ECTS = 260 hodin studijní zátěže, z toho 240 hodin student odpracuje ve firmě

Zařazení: celoškolsky volitelný

Forma výuky kurzu: 1 x informační schůzka dle rozvrhu (administrativa, požadavky na zakončení předmětu), zbylé hodiny vykonává student ve firmě.

U některých pracovních pozic je uvedena podmínka splnění daného předmětu.

Schůzka proběhne on-line. V krátkosti budete seznámeni s administrativou, průběhem praxe.

Případné konzultace a komunikace budou probíhat v Týmu Odborná praxe v Microsoft Teams.

Co na schůzce vyřešíme

 • nahlásíte firmu (pokud jste si ji vybrali)
 • vyřídíme dokumenty (deník, smlouvy)
 • povíme si obecné informace, dořešíme vše potřebné
 • pokud se nemůžete dostavit, napište e-mail: vasickova@fm.vse.cz

Potřebné formuláře: budou k dispozici v InISIS v dokumentovém serveru (smlouva, protokol, deník praxe)

Zaměření předmětu: student samostatně vykonává odbornou praxi na pracovišti poskytovatele praxe, kde plní svěřené úkoly v rámci přidělené pracovní pozice nebo stínuje činnost manažera daného pracoviště. Obsah a zaměření studentské odborné praxe není podmíněno tématem absolventské práce, provázanost s tématem absolventské práce je doporučena.

Cílem modulu je

 • umožnit studentovi konfrontovat teoretické poznatky získané během studia s reálnou situací ve vybrané organizaci,
 • procvičit dovednosti studenta řešením zadaných úkolů dle požadavků a reálných potřeb zaměstnavatele – poskytovatele praxe,
 • podpořit a rozvíjet schopnosti studenta,
 • otestovat dispozice studenta pro výkon dané profese,
 • otestovat a procvičit organizační, administrativní a manažerské dovednosti studenta,
 • obohatit vědomosti studenta o reálné zkušenosti z praxe.

PRŮBĚH VYKONÁNÍ PRAXE – ROZVRŽENÍ HODIN

 • termíny a doba vykonání praxe je na domluvě s danou firmou,
 • v některých případech se jedná o spojitou praxi (6 týdnů v kuse), někdy jsou domluveny konkrétní dny v rámci semestru,
 • praxi lze vykonat i ve zkouškovém období nebo o prázdninách,
 • praxi lze převést do dalšího semestru bez ztráty kreditů (v případě logické omluvy – nestihnete praxi, byli jste nemocní, …)
 • praxi lze kdykoliv ZAPSAT, ODEPSAT (rozumné důvody)

DOKUMENTY K VYPLNĚNÍ

 1. Smlouva
  • vyhotovení (fakulta, firma)
  • pokud je problém vyplnit smlouvu ze strany organizace (zejména v případě velkých korporátů), je možné zanést „potvrzení o praxi“, napsané volnou formou (nutné údaje: činnost, počet hodin, doba trvání praxe, údaje o útvaru/školiteli)
 2. protokol
  • 3 vyhotovení (fakulta, firmy, Vy – dobrovolné, pro vás je to potvrzení o praxi)
  • pojištění odpovědnosti za škodu je dobrovolné – fakulta za vás nic nehradí v případě vzniklých škod
 3. je možné doložit pouze potvrzení o praxi (v případě neochotě firmy podepsat smlouvu)
  • Volně sepsané, musí zde být: místo výkonu praxe, školitel, rozsah hodin, popis činnosti, jméno studenta.
 4. deník praxe
  • nahraný do InISISu, jsou nutné podpisy – ty oskenovat a vložit s deníkem

MOŽNOSTI SJEDNÁNÍ PRAXE VE FIRMĚ

Sledujte informační kanály:

A. Přihlásíte se na praxi u partnerských firem fakulty nebo si vyberete praxi v Registru praxí

 • vyberete si nabídku, zašlete CV dle příslušných instrukcí v inzerátu praxe a informujete garanta praxe (Vašíčková) o firmě
 • v Registru praxí se budete řídit pokyny registru, důležité je stisknout tlačítko „Vložit zájem o praxi“ – Vaše požadavky na praxi uvidím (informujte mě e-mailem)
 • Pozor! Nabídky firem budou přicházet i v průběhu semestru – jedná se zejména o posílení týmu ve firmě, například na řešeném projektu/úkolu V případě zájmu o praxi bude studentovipraxe zapsána a uznána.

B. Absolvujete „trainee program“, stáž ve vybrané firmě. Je možné si vlastní firmu zvolit, je ale nutné zaslat informace o pozici, školiteli ke schválení na e-mail veronika.vasickova@fm.vse.cz

 • Informace o možných trainee programech budou také uvedeny na webu.

C. Zvolíte si vlastní firmu

 • student má možnost si sjednat vlastní praxe, v případě, že:
 • se jedná o praktikantskou pozici nebo stáž
 • zašle garantovi předmětu informace o firmě, činnost, kontakt na školitele
 • stáže ve firmách E.ON, Bosch, Škoda Auto jsou jako praxe uznávány
 • HPP (hlavní pracovní poměr) není uznán jak praxe!!!!

UKONČENÍ PŘEDMĚTU

 1. splnění podmínek praxe (administrativa, vyplněný deník, docházka ve firmě)
 2. prezentace výsledku praxe, on-line/prezenčně (viz níže)
 3. známku navrhuje školitel ve firmě, garant schvaluje
 4. odevzdání vyplněného „deníku praxe“ do konce daného semestru

Obsah prezentace

 • stručný popis firmy, oddělení,
 • popis pracovní činnosti / úkolu / projektu,
 • přínosy pro firmu,
 • přínosy pro studenta,
 • zpětná vazba (pozitivní, negativní zkušenost, doporučení)
 • cca 5-7 min.