Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů Cookie

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na Vysoké škole ekonomické v Praze
Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, IČO: 613 84 399, DIČ: CZ61384399, ID schránky: canj9d5 (dále jen VŠE). VŠE je veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. V rámci svého poslání VŠE svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací a v souvislosti s ní vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a s nimi související činnosti.

Plné znění informací


Zásady používání souborů Cookie

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu (dále jen „FM VŠE“) může při návštěvě webových stránek praxe.fm.vse.cz, včetně jakéhokoli jiného formuláře, kanálu, mobilní webové stránky nebo mobilní aplikace, která s nimi souvisí nebo je s nimi propojena (dále jen „Stránky“), používat soubory cookie, sledovací pixely a další technologie, které vám pomohou přizpůsobit stránky a zlepšit vaši uživatelskou zkušenost.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady používání souborů cookie kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit. Na veškeré změny vás upozorníme aktualizací data „Poslední aktualizace“ v zápatí této stránky. Jakékoli změny nebo úpravy budou účinné okamžitě po zveřejnění aktualizovaných Zásad používání souborů cookie.

Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady používání souborů cookie pravidelně kontrolovali a byli tak informováni o jejich aktualizacích. Bude se mít za to, že jste byli seznámeni se změnami v jakýchkoli revidovaných Zásadách používání souborů cookie, že se na vás tyto změny vztahují a že je přijímáte, pokud budete stránky používat i po datu zveřejnění revidovaných Zásad používání souborů cookie.


Soubory Cookie

Cookie je soubor s řetězcem informací, který přiřazuje každému návštěvníkovi Stránek jedinečný identifikátor. Ten poté ukládáme ve vašem počítači či mobilním zařízení. Váš prohlížeč nám pak poskytne tento jedinečný identifikátor, který se použije při každém zadání požadavku na Stránky (např. načtení libovolné webové stránky na tomto serveru). Soubory cookie používáme na Stránkách mimo jiné k tomu, abychom sledovali služby, které jste na Stránkách použili, zaznamenávali registrační informace, zaznamenávali vaše uživatelské preference nebo vás udržovali přihlášené na Stránkách. Soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak jsou Stránky používány, a zlepšit tak váš uživatelský zážitek.


Druhy Cookies

 1. Naše Cookies
  Naše soubory Cookie jsou „soubory Cookie první strany“ a mohou být trvalé nebo dočasné. Jedná se o nezbytné soubory cookie, bez kterých by Stránky nefungovaly správně nebo by nebyly schopny poskytovat určité funkce a vlastnosti. Některé z nich lze ve vašem prohlížeči ručně zakázat, mohou však ovlivnit funkčnost Stránek.

 2. Analytické Cookies
  Analytické soubory Cookie sledují, jak se uživatelé dostali na stránky, jak s nimi pracují a jak se na nich pohybují. Tyto soubory cookie nám umožňují zjistit, které funkce na Stránkách fungují nejlépe a které funkce na Stránkách lze vylepšit.

 3. Personalizační Cookies
  Personalizační soubory Cookie se používají k rozpoznání opakovaných návštěvníků Stránek. Pomocí těchto souborů cookie zaznamenáváme historii vašeho prohlížení, navštívené stránky a vaše nastavení a preference při každé návštěvě Stránek.

 4. Soubory Cookie pro správu webu
  Soubory cookie pro správu stránek se používají k zachování vaší identity nebo vašeho aktuálního přihlášení na Stránkách k tomu, abyste nebyli neočekávaně odhlášeni a aby se všechny zadané informace uchovávaly. Tyto soubory cookie nelze jednotlivě vypnout, ale můžete zakázat všechny soubory cookie ve svém prohlížeči.

 5. Soubory Cookie třetích stran
  Soubory Cookie třetích stran mohou být při návštěvě Stránek umístěny do vašeho počítače společnostmi, které provozují určité námi nabízené služby. Tyto soubory cookie umožňují třetím stranám shromažďovat a sledovat určité informace o vás. Tyto soubory cookie můžete ve svém prohlížeči ručně zakázat.


Kontrola souborů Cookie

Používání a ukládání aktuálně využívaných souborů Cookie na Stránkách je možné nastavit při první návštěvě Stránek prostřednictvím dialogového okna, které o používání souborů Cookie informuje, případně kliknutím na volbu Nastavení cookies v zápatí Stránek. Většina prohlížečů je ve výchozím stavu nastavena na přijímání souborů cookie. V nastavení prohlížeče však můžete soubory cookie odebrat nebo odmítnout. Upozorňujeme, že takový postup může ovlivnit dostupnost a funkčnost Stránek.

Další informace o ovládání souborů cookie naleznete v nastavení prohlížeče nebo zařízení, kde můžete soubory cookie ovládat nebo odmítat, nebo na následujících odkazech:


Další sledovací technologie

Kromě souborů cookie můžeme na Stránkách používat webové majáky (web beacons), pixelové značky (pixel) či jiné sledovací technologie, které nám pomáhají přizpůsobit Stránky a zlepšit vaše zkušenosti. „Web beacon“ nebo „pixelová značka“ je malý objekt nebo obrázek vložený do webové stránky. Používají se ke sledování počtu uživatelů, kteří navštívili určité stránky a k získávání dalších statistických údajů. Shromažďují pouze omezený soubor údajů, jako je číslo souboru cookie, čas a datum zobrazení stránky a popis stránky, na kterém se nacházejí. Webové majáky a pixelové značky nelze odmítnout. Jejich používání však můžete omezit kontrolou souborů cookie, které s nimi komunikují.


Kontakt

Máte-li dotazy nebo připomínky k těmto Zásadám používání souborů Cookie, kontaktujte nás prosím na adrese pr.fm@vse.cz nebo na adrese

PR oddělení
Fakulta managementu
Vysoká škola ekonomická v Praze
Jarošovská 1117/II
377 01 Jindřichův Hradec

Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů Cookie