Aplikační projekty

V rámci volitelného předmětu Aplikační projekt (5 ECTS) 6BAPP1, 61APR0 pro bakalářský studijní program a 62APR0 pro magisterský navazující studijní program lze nahlédnout do praxe firem díky řešení jejich reálných projektů (pro magistry bude předmět s novým identem dostupný od zimního semestru akademického roku 2021/2022). Tyto předměty budou řádně vypisovány od zimního semestru akademického roku 2021/2022.

Úspěšně byly řešeny projekty například ve společnosti E.ON Česká republika, Coca Cola HBC Česko a Slovensko (v rámci soutěže Management Challenge) nebo se společností dm drogerie markt s.r.o.

Chcete se do projektů zapojit?

  • Zapište si předmět Aplikační projekt,
  • vyberte si z nabídky projektů, které zde budou zveřejňovány,
  • sestavte minimálně 2členný tým; pokud tým nemáte, vyčkejte na začátek semestru, týmy je možné sestavit i na informační schůzce; maximální počet členů týmu je 5.

V případě dotazů kontaktujte garanta předmětu.