Spolupráce a partnerství

Co můžete nabídnout fakultě?

Praktikantské pozice, stáže

 • Student má povinnost odpracovat 240 hodin
 • Výkon praxe může být spojitý nebo nespojitý (dle potřeb organizace a možností studenta)
 • Praxe je neplacená (nad rámec hodin může být sjednána odměna mezi organizací a studentem)
 • Student během praxe si vede deník praxe
 • Studenti jsou vybíráni na základě výběrového řízení

Realizace kvalifikačních prací

 • Realizace bakalářských prací (zadávání probíhá v únoru, možné domluvit na specifických podmínkách)
 • Realizace diplomových prací (zadávání probíhá v listopadu, možné domluvit na specifických podmínkách

Realizace studentských projektů

 • Zadání tématu, které potřebujete zpracovat a se kterým vám mohou pomoci naši studenti v rámci předmětu Aplikační projekt.
 • Zadané téma je na úvodní schůzce zkonzultováno, studenti řeší problém během semestru a v závěru výsledky odprezentují.

Využití (online) inzerce studentských a absolventských pozic 

 • Nabídka stáží, praxí i prací na plný či částečný úvazek na našem webu
 • Sdílení nabídky mezi studenty
 • Využití prostoru na  FM VŠE

Co může nabídnout Fakulta managementu vám?

Spolupráce na projektech

 • Spolupráce na interních a externích projektech
 • Spolupráce na mezinárodních projektech
 • Konzultace z řad odborníků fakulty

Vzdělávání Vašich pracovníků

 • Kurzy připravené na míru za zvýhodněných finančních podmínek

Vzájemná prezentace partnerství na webových stránkách fakulty

Účast na Veletrhu pracovních příležitostí

 • Prezentace Vaší firmy
 • Nabídka možných pracovních pozic ve Vaší firmě

Daňové zvýhodnění

Bližší informace poskytne manažerka Centra vzdělávání a transferu znalostí, Ing. Veronika Vašíčková.