Co nabízíme?

V současné době má Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze uzavřeny dohody o spolupráci s několika organizacemi a neustále usiluje o další rozvoj. Zajímáme se především o lokální a regionální firmy, které mohou v našich studentech a absolventech spatřovat své potenciální zaměstnance. Vítáme však i národní či nadnárodní firmy.

Cílem rozšiřování praxí na naší fakultě je především přiblížení teoretické oblasti k reálnému životu organizací. Cílem spolupráce je dát studentům možnost nahlédnout do praktického prostředí a vyzkoušet si své dovednosti a znalosti získané během studia. Nejvíce usilujeme o získání praktikantských pozic ve firmách pro studenty. Většina spolupracujících firem rovněž studentům nabízí ke zpracování témata semestrálních a kvalifikačních prací, která se zabývají konkrétním problémem v dané organizaci. Studenti se také mohou seznámit s prostředím firmy během pořádaných exkurzí.

Máte zájem o spolupráci?