Co nabízíme?

V současné době má Fakulta managementu uzavřenou dohodu o spolupráci s několika organizacemi a neustále usiluje o její další rozvoj. Zajímáme se především o lokální a regionální firmy, které mohou v našich studentech a absolventech spatřovat své potenciální zaměstnance. Zapojit se ovšem mohou i národní či nadnárodní firmy.

Cílem rozšiřování praxí na naší fakultě je především přiblížení teoretické oblasti k reálnému životu organizací. Účelem spolupráce je, aby studenti mohli nahlédnout do praktického prostředí a vyzkoušet si své dovednosti a znalosti získané během studia. Nejvíce usilujeme o získání pracovních praktikantských pozic ve firmách pro studenty. Ale nejen, to. Většina spolupracujících firem rovněž studentům umožňuje psaní semestrálních a kvalifikačních prací, které se zabývají konkrétním problémem v dané organizaci. Dále se studenti mohou seznámit s prostředím Vaší firmy v rámci exkurze.

Pokud máte zájem zapojit se do spolupráce, nahlédněte do sekce Spolupráce s FM