Fakulta managementu začíná spolupracovat s Národním registrem praxí

Od roku 2021 se Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze stala členem Národního registru praxí, který vznikl za podpory Institutu svazu průmyslu. Jeho cílem je podporovat studentské praxe v rámci celé České republiky. Registr praxí má v současné době 445 registrovaných firem, které studentům nabízí možnost vykonat praxi u nich v organizaci a získat příslušné znalosti a dovednosti.

Studenti mají možnost do Registru praxí nahlédnout a vybrat si praxi například dle lokality svého bydliště. Výhodou registru je, že veškeré komunikace s firmou a školou probíhá přes daný portál, firma po skončení praxe studenta ohodnotí a hodnocení postoupí rovnou garantovi předmětu Odborná praxe.

Co je nutné podniknout, pokud si vyberete v Registru praxí

  • zaregistrujte se v Registru praxí a upravte si svůj osobní profil (údaje budou v případě poskytnutí praxe dostupné pouze garantovi předmětu Odborné praxe a dané firmě),
  • vyhledejte si vhodnou firmu
  • u nabídky, která Vás oslovila zvolte vložte zájem o praxi
  • v případě získání praxe si zapište předmět Odborná praxe
  • formální zajištění praxe vyřešíte s garantem praxe
  • v případě nejasností kontaktujte garanta praxe