Stáže v Poslanecké sněmovně

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky organizuje pro studentky a studenty vysokých škol stáže zaměřené na spolupráci s jednotlivými poslankyněmi a poslanci. Cílem programu je poskytnout studentům možnost skloubit teoretické vědomosti získané studiem s praktickými zkušenostmi na základě přímé spolupráce se členy Poslanecké sněmovny. Studenti získají možnost seznámit se s prací poslankyň a poslanců také mimo plenární zasedání či jednání výborů a pochopit všechny aspekty výkonu poslaneckého mandátu. Stážisté spolupracují přímo s poslankyněmi a poslanci, případně jejich asistenty. Podílí se zejména na přípravě materiálů vztahujících se k práci členů Poslanecké sněmovny, vyhledávají, třídí a analyzují podkladové materiály, samostatně zpracovávají rešerše a drobné studie týkající se návrhů zákonů i dalších sněmovních tisků.


Podmínky pro účast v programu

  • studium oborů politologie, ekonomie, práva, sociologie, historie nebo příbuzných oborů
  • absolvování min. bakalářského stupně studia nebo jeho ekvivalentu
  • dobrá znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka, znalost dalších cizích jazyků je výhodou
  • zájem o politické a veřejné dění
  • úspěšné absolvování vstupního pohovoru

Stáž není nároková a studenti ji mohou v průběhu studia absolvovat pouze jednou. Stážisté pracují bez nároku na odměnu. Stáž je pětiměsíční a bude probíhat od listopadu 2022 do března 2023. Úspěšní absolventi obdrží hodnoticí dopis a certifikát o absolvování stáže.

Zájemci mohou do 7. října 2022 zasílat strukturovaný životopis a motivační dopis e-mailem nebo písemně na adresu:

pi@psp.cz
Parlamentní institut
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Předmět e-mailu nebo obálku označte slovem STÁŽ