Sophia jazykové služby

Popis společnosti

SOPHIA, jazykové služby s.r.o. více než 20 let poskytuje odborné překladatelské služby, patří k významným dodavatelům těchto služeb v ČR a má své obchodní partnery v ČR i zahraničí (zejména v Evropě a USA).

SOPHIA je členem profesních českých i zahraničních organizací podporujících interakci a spolupráci poskytovatelů jazykových služeb a ztotožňuje se s pravidly etického podnikání.

Již řadu let umožňují studentům vysokých škol absolvovat povinnou školní praxi, která probíhá v prostorách v sídle společnosti na adrese Hroznova 28 v historickém centru Českých Budějovic.

Nabídka pro studenty

 • praktikantská pozice,
 • seznámit se s každodenním chodem, administrativou a ekonomickým řízením společnosti poskytující odborné jazykové služby,
 • účastnit se práce v útvarech obchodu, marketingu, nákupu, fakturace, zákaznického servisu,
 • seznámit se s CAT nástroji (computer aided translation tools), QA nástroji, DTP, včetně formátování dokumentů za účelem jejich následného zpracování těmito nástroji,
 • účastnit se s tvorby a kontroly odborných terminologických slovníků,
 • seznámit se s prací překladatelů, korektorů, tlumočníků, grafiků a odborných lektorů,
 • seznámit se se systémem řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2000 a EN 15038, popř. s přípravou na kontrolní audity,
 • účastnit se vybraných odborných školení zaměstnanců,
 • a dále mohou využít naši firemní knihovnu (cca 3 000 titulů převážně v anglickém a dále německém, francouzském a ruském jazyce).

Požadavky a možnosti vykonání praxe

 • zapsání předmětu „Odborná praxe“ (bakalářský, magisterský modul)
 • výběrové řízení ve firmě
 • požadavky od firmy dle pracovních pozic

Web společnosti

http://www.sophia-cb.cz