Zpětná vazba

Studenti a jejich zkušenosti s praxí

Zpětná vazba pro akademický rok 2015-2016

ACP Traductera, a. s.

Klady:

 • Poznání chodu středně velké firmy v překladatelském odvětví
 • Práce s informačním systémem a s překladatelskými programy.
 • Komunikace s dodavateli a grafikem, což kromě nových znalostí přineslo i zlepšení komunikačních dovedností. Využití Skype pro interní komunikaci ve firmě, což zajišťuje efektivitu a plynulost ve firmě.

AMBICA s. r. o.

Klady:

 • Práce s nástroji online propagace, SEO optimalizace webu a práce se zákaznickými databázemi
 • Flexibilní pracovní doba
 • Spolupráce na složitějších projektech

Doporučení pro zaměstnavatele:

 • Rozšíření marketingového týmu o někoho, kdo se bude starat o sociální sítě.

Asociace podnikatelů a manažerů, z. s.

Klady:

 • Možnost vykonávat praxi z domova (home office)
 • Výborná komunikace s nadřízeným

Audit Max, s. r. o.

Klady:

 • Zkušenost s podáním přiznání k dani z příjmů a k dani z přidané hodnoty
 • Možnost vyzkoušet si vyplnit daňová přiznání jak pro fyzické, tak pro právnické osoby
 • Práce s ekonomickým softwarem Pohoda
 • Po celou dobu praxe byla vykonávána odborná práce a ne pouze rutinní úkoly, které nesouvisejí s oborem studia.

ČSOB

Klady:

 • Práce s interním databázovým informačním systémem S-Cube.
 • Telefonická i osobní komunikace s klienty banky->zlepšení komunikačních a vyjadřovacích schopností
 • Velice příjemný a ochotný kolektiv zaměstnanců

Zápory:

 • Styk s nepříjemnými zákazníky
 • Nadměrný počet studentů přijatých na praxi

Doporučení:

 • Přijímat na praxi pouze 2-3 studenty na pobočku.

Eintopf, s. r. o.

Klady:

 • Zapojení vlastní kreativity při navrhování potisků a psaní PR článků.
 • Získání mnoha znalostí a zkušeností jak fungují weby, zjištění co obnáší práce grafika
 • Konzultace odvedené práce s vedoucím pracovníkem
 • Práce s webovými stránkami a aplikací Google Analytics

Zápory:

 • Zdlouhavé vyhledávání konkurenčních webů, jejich prozkoumání a hodnocení, co si z nich vzít za příklad.

Ekoma Finanční poradna, s. r. o.

Klady:

 • Rozšíření obzorů v oblasti ekonomiky, financí, finanční gramotnosti a osobního rozvoje
 • Možnost zúčastnit se školení s Mgr. Robertem Stuchlíkem zaměřeného na osobní rozvoj a řízení lidí.

Fruko-Schulz s. r. o.

Klady:

 • Praktické zkušenosti s výzkumem trhu a marketingovým procesem

MAXIM Financial s. r. o.

Klady:

 • Podrobné informace pro vypracování analýz
 • Zlepšení orientace mezi bankovními produkty a práce s kalkulačkami jednotlivých bankovních institucí, porozumění problematice fungování finančního trhu
 • Práce a komunikace s klienty
 • Práce s kalkulačkami jednotlivých institucí pro modelaci a uzavření pojistných smluv
 • Maximální orientace na potřeby klienta
 • Účast na školení

Zápory:

 • Problematické vyhledávání vhodných subjektů pro zhotovení analýzy
 • Nutnost vstřebat velké množství informací ze školení v relativně krátkém časovém úseku
 • Nutnost dojíždění

Doporučení pro zaměstnavatele:

 • Zlepšení u vyplňovacích formulářů (přehlednější členění a více místa pro text). Možnost záložních subjektů vhodných pro analýzu, v případě, že student nebude moci vyhledat nějaké své. Studentka by dále uvítala, kdyby nad rámec požadovaných tří analýz společnost zadala několik zajímavých a méně častých analýz, které by prohloubily znalosti a zkušenosti studentů a rozšířily tak pestrost zkoumaných produktů.

Invia a. s.

Klady:

 • Vstřícné jednání ze strany společnosti Invia a.s., ochota zaměstnanců vše vysvětlit a poradit
 • Komunikace s klienty a nesení určité odpovědnosti za ně a jejich zájezd. Studenti si zlepšili své dovednosti jak v telefonické komunikaci, tak v osobním jednání s klienty.
 • Tvorba letáků na různé akční zájezdy
 • Výhodné umístění pobočky v centru JH

Zápory:

 • Chyběla kancelářská práce, jako například fakturace a účetnictví
 • Velké množství přijatých studentů na praxi, problém s plánováním směn s ohledem na potřebu počtu odpracovaných hodin
 • Místy rutinní práce
 • Řešení problémů s internetovým připojením a nefunkčností tiskárny

Doporučení pro fakultu:

 • Přijímat na semestr pouze 2-3 studenty na 1 pobočku, místo nynějších 4.

Doporučení pro zaměstnavatele:

 • Zlepšení propagace společnosti, vyčlenit na tuto úlohu konkrétního člověka.
 • Nabízet i nové lokality, které nejsou zákazníkům doposud tolik známé.

Jihočeská hospodářská komora

Klady:

 • Seznámení se systémem CZECH POINT, ověřování listin a datovými schránkami.
 • Využití nabytých vědomostí ze školy v praxi
 • Bližší poznání problematiky schvalování dotací
 • Flexibilní pracovní doba
 • Zadání mnoha různých úkolů
 • Práce s programem Photoshop
 • Setkání s prezidentem Hospodářské komory České republiky

KOKINETICS, s. r. o.

Klady:

 • Vyřizování firemní konfirmace a vyřizování fakturace
 • Zkušenosti z reálného pracovního prostředí
 • Práce v kolektivu
 • Vstřícnost zaměstnavatele v plánování pracovních dnů

Zápory:

 • Přiřazování kódů k majetku firmy dle klasifikace produkce CZ-CPA, což bylo dost nezábavné
 • Občas bylo málo práce
 • Spolupráce s místním IT technikem, který byl velmi neochotný a nepříjemný

 

Nemocnice Pelhřimov

Klady:

 • Možnost pochopit základní souvislosti v řízení nemocnic
 • Editace a vytváření webových stránek
 • Možnost dostat se k dokumentům o nestandartních situacích a jejich konzultace s právníkem.

Otevřená OKNA, z. ú.

Klady:

 • Možnost účastnit se porad na jednotlivých pracovištích, nahlédnutí do všech pracovních činností včetně vedení a také do vnitřní komunikace organizace.
 • Možnost pracovat s interními materiály organizace.

Reklamania.cz

Klady:

 • Velmi profesionální a příjemná spolupráce.
 • Týmový duch v kolektivu.
 • Skvělé využití teoretických znalostí ze školy v praxi.

SOPHIA, jazykové služby s. r. o.

Klady:

 • Seznámení se s nástroji pro překlad cizojazyčných textů
 • Možnost zúčastnit se školení pro obchodní telefonování
 • Práce s programem ABBY FineReader

Zápory:

 • „V prostorách společnosti není možné si ohřát a sníst oběd“
 • Žádný prostor pro návrh vlastního řešení

Doporučení pro fakultu:

 • Zvážit možnost vykonávají praxe souvisle, studentovi by pak mohly být svěřeny časově náročnější a zajímavější úkoly.

Doporučení pro zaměstnavatele:

 • Větší rozmanitost práce, zadání práce na konkrétním projektu.

Škoda auto a. s.

Klady:

 • Zpracovávání prezentací nejen v české jazyce, ale také v angličtině a němčině.
 • Vždy přesné zadání a definice úkolů
 • Placené ubytování v ubytovně Škoda auto
 • Finanční ohodnocení
 • Setkání se zahraničními  praktikanty

Zápory:

 • Praktikanti neměli určenou konkrétní pracovní pozici.

PERSO International

Otázkou získání praxe, která je dnes tolik ceněna, jsem se začala intenzivně zabývat na konci bakalářského studia. Jelikož jsem zprvu neměla štěstí a nemohla jsem sehnat žádné místo, byla jsem ráda, když jsem narazila na možnost pracovat pro firmu PERSO International s.r.o. To, že jsem mohla praxi spojit i se získáním kreditů ve škole, byl pro mě příjemný bonus. Během praxe jsem se seznámila s reálným chodem společnosti a přiučila se mnoha novým věcem. Vedle správy interních dokumentů, obchodní korespondence a dalších činností spojených s každodenním chodem kanceláře jsem se naučila pracovat s účetním programem či pomáhat se správou webových stránek společnosti. Dále jsem měla možnost nahlédnout do zákulisí výběrového řízení, což ve mně vzbudilo zájem o HR. Paleta činností, které jsem si mohla vyzkoušet, byla opravdu široká. Díky této praxi jsem získala spoustu zkušeností, nejen odborných, ale i těch osobních. Při hledání dalších pracovních zkušeností už budu protřelejší a sebevědomější, a to díky praxi v PERSO International s. r. o.

Zpětná vazba pro akademický rok 2014-2015

Rohde&Schwarz – závod Vimperk

… „Naučila spoustu nových věcí, např. práci se skladem typu kardex, což se mi velice líbilo. Mám také dobrý pocit, že jsme ve firmě vysledovali důležité nedostatky, na kterých se teď může pracovat“…

… „Vyzkoušet si již zmíněné výběrové řízení, pracovat v kolektivu studentů v reálném prostředí, řešení pracovních i osobních konfliktů, spolupracovat s lidmi z praxe, získávat nové zkušenosti a ověřovat teoreticky nabyté vědomosti je k nezaplacení. Za největší klad považuji přístup pracovníků Rhode&Schwarz, protože chtějí společnosti pomoci, chtějí zlepšovat, chtějí ulehčit sobě, ale hlavně i lidem kolem sebe novými myšlenkami. Tento přístup jsem viděl snad u všech vedoucích pracovníků na středisku 3VK a kvůli přímému kontaktu nejvíce na naši vedoucí.

Pokud není student zaneprázdněn velkým množstvím studijních povinností a je ochoten obětovat i svůj volný čas, je tato praxe dokonalým způsobem ověření připravenosti na život po studiu a probrání do reality.“…

Goldmen Financial, s.r.o.

„Sama praxe je určitě nepostradatelná zkušenost. I když se mé představy od skutečnosti lišily, rozhodně se není čeho bát. Praxi bych doporučila především těm, kteří se zajímají o finančnictví a pojišťovnictví.

U „goldmenů“ nejvíce oceňuji jejich přístup, jsou skvělá parta, kdykoli jsme se na ně mohli obrátit s dotazy, vše vysvětlili a pomohli. Vytvořili nám dobré pracovní prostředí a dozvěděla jsem se spoustu nových informací o finančních produktech na trhu a celkově o procesu jejich fungování, které vás ve škole nenaučí. Ale především jsem poznala nové lidi, získala kontakty a rozšířila si své obzory. „

„Praxe u společnosti Goldmen Financial byla velice příjemnou zkušeností. Během semestru jsme zpracovali několik analýz, díky kterým jsem měla možnost porovnat různé produkty finančního trhu. Dozvěděla jsem se užitečné informace o finančních produktech, které mi z teorie chyběly. Zajímavou částí praxe pro mne byla odborná školení, která jsme podstoupili s ostatními zaměstnanci. Díky těmto školením jsme měli možnost dozvědět se podrobné informace o hypotékách, životním pojištění a investicích. V neposlední řadě musím ocenit časovou flexibilitu práce a dobrou domluvu se zástupci společnosti.“

INVIA – pobočka CA Žabka Jindřichův Hradec

„Má očekávání vzhledem k této agentuře nebyla jen naplněna, ale převýšena. Nedovedla jsem si ze začátku blíže představit, co tato práce vyžaduje. Procesy, které zde dennodenně probíhají, mají svůj řád a záleží na jejich správném a sousledném splnění. V případě, že si prodejce není zcela něčím jistý, musí si vše vytelefonovat a zjistit, aby neudělal chybu, smlouvy byly cestovní kanceláří uznány a klient tak mohl odletět na dovolenou. I když zde člověk pracuje nějakou dobu, vždy může nastat nějaká situace, se kterou se ještě nesetkal a je tedy nucen ji samozřejmě řešit. Což je v případě více zákazníků, kteří jsou zrovna přítomni na pobočce, celkem stresující a časově náročnější. Nicméně mí kolegové veškeré tyto situace zvládali s nadhledem a chladnou hlavou, což mě též naučilo zvládání obdobných situací. Zjistila jsem, že pracovat pod stresem se člověk též musí naučit, a to neustálým dostáváním se do obdobných případů. Za tuto zkušenost jsem vděčná. Ve škole, studenti jsou pod tlakem též, ale je to takový druh tlaku, kde jsou zodpovědní sami za sebe. Nicméně v práci je člověk v danou chvíli zodpovědný za konkrétního klienta a to je úplně jiný druh zodpovědnosti.

„Naučila jsem se, že základem všeho je komunikace. Na hodinách ve škole jsme několikrát do nekonečna trénovali, jak vystupovat, jak se chovat, jak správně komunikovat a samozřejmě jsme si to i mezi sebou zkoušeli. Je však zcela něco jiného, když nastane reálná situace a reálný problém. Správně komunikovat není tak jednoduché, jak jsem si zpočátku myslela. Přeci jen ve škole se dostávám do styku se svými kolegy/spolužáky a se známými lidmi se komunikace cvičí snáze. Kolegové z praxe mi v tomto byli velkým vzorem a myslím, že jsme se učila zprvu jevící banální záležitosti, jakou je komunikace, od těch nejlépe.“

„Věřím, že se zde studenti mohou naučit chovat se v takových situacích, ve kterých vy si ze začátku ani nepomysleli, že se dané chování musí učit. Člověk tak získá mnohem komplexnější představu o tom, jak to opravdu v realitě chodí a funguje.“

Ambica s.r.o.

„Suprová příležitost pro studenty nahlédnout pod pokličku firmy, která se pohybuje v oblasti vývoje software a business inteligence. Je to zajímavá práce, za kterou se schovává spousta dřiny. Ale výsledky jsou úžasné. Nejvíc se mi na tom líbí, že se podívám do různých oborů a při tom mám stejné zaměstnání. Je to stále stejná práce a přitom jiná.“

 „Byla to pro mě zajímavá zkušenost, která mi rozšířila obzory. Měla jsem možnost vyzkoušet si proces, od práce s databází až po tvorbu reálných výstupů pro uživatele. Ve společnosti jsem si vyzkoušela praktické věci, o kterých jsem do té doby slyšela maximálně v teorii. Je to hodně zajímavá práce, která stojí dost úsilí. Ale výsledky za to stojí.“

Stránky Praxí na Fakultě managementu VŠE používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů, my je však používáme pouze ke sledování počtu návštěvníků na stránce.

Zavřít