Praxe na Fakultě managementu

Praxi na fakultě je možné vykonat v rámci volitelného předmětu 61PXE0 „Odborná praxe“ (bakalářský program) a 62PXE0 „Odborná praxe (magisterský program). (Podrobnější informace v ISIS).

Průběh vykonání praxe

  • termíny a doba vykonání praxe je na domluvě s danou firmou,
  • v některých případech se jedná o spojitou praxi (6 týdnů v kuse), někdy jsou domluveny konkrétní dny v rámci semestru,
  • praxi lze vykonat i ve zkouškovém období nebo o prázdninách,
  • není možné mít vlastní firmu, pouze pokud se jedná o praktikantskou pozici, která bude následně ověřena.

Možnosti sjednání praxe ve firmě

A) student se přihlásí do výběrového řízení u partnerských firem fakulty

  • Výběrová řízení budou probíhat v prvním (popř. v druhém) týdnu semestru. O termínech a firmách budete ještě informování a to prostřednictvím webu.
  • Některá výběrová řízení jsou podmíněna absolvováním a výběrem v daném předmětu – bude vždy uvedeno.
  • Pokud neuspějete v jednom výběrovém řízení, můžete se hlásit na jinou pozici.
  • Pozor! Nabídky firem budou přicházet i v průběhu semestru – jedná se zejména o posílení týmu ve firmě, například na řešeném projektu/úkolu. V případě zájmu a uspění ve výběrovém řízení, studentovi bude praxe zapsána a uznána.

B) student absolvuje „trainee program“ ve vybrané firmě

  • Informace o možných trainee programech budou také uvedeny na webu. Student může přijít s vlastním návrhem.